Članek

Od novembra 2016 Jankovič izvaja PROTIUSTAVNI projekt

Kanal C0 je z vpisom pravice do pitne vode (leta 2016) postal neustaven!
Objavljeno Jun 25, 2023

Najprej pripravim preglednico dosedanjih zapiskov na blogu:

2023-03-18, Tri strokovna mnenja o drekovodu C0,
2023-03-19, Operacija ČISTA KOMUNIKACIJA - DOBRA KANALIZACIJA, Ljubljana, Slovenija, 20-24 marec 2023

2023-03-19, Hitri nabor medijskih vsebin o C0

2023-04-14, Kazenska ovadba zaradi nezakonitih postopkov pri gradnji kanala C0 zoper župana MOL, Zorana Jankoviča in njegove pomagače

2023-05-16, Kaj vse je narobe s kanalom C0? - predstavitev avtorja Andreja Čuferja

Sedaj pa nadaljujmo z vsebino, ki bi pravzaprav morala biti ves čas v ospredju - gre le za najpomembnejši pravni akt v državi, Ustavo - pa se jo je vse doslej potiskalo ob stran.

Tu je 70a. člen, kakor so ga novembra 2016 (!!!) v Ljubljani (!!!) vpisali v Ustavo RS:


Podal bom samo še hitro analizo, kaj ta člen pravzaprav pomeni za celoten projekt C0 in kako razgalja POPOLNO PROTIPRAVNOST celotnega kriminalno-oblastniškega aparata MOL, na čelu z Jankovičem, in vseh vpletenih državnih uslužbencev na raznih ministrstvih, ki so s svojim PROTIUSTAVNIM delovanjem dopustili gradnjo do danes.

Področje ROJ-KLEČ je določeno kot posebno varovano vodovarstveno območje, ker se pod njim nahaja največji vodni vir za glavno mesto Republike Slovenije, edine države slovenskega naroda na planetu Zemlja.

Tudi zemljišča nad vodnim virom (v Rojah je do podtalnice 10 metrov, v Klečah pa 20 metrov) so dejansko del eko-sistema tega vodnega vira - in jih moramo prištevati k istemu vodnemu viru.

1. Najbolj odgovorna za vodni vir Kleče je država, Republika Slovenija, saj le-ta z njim upravlja.

In sedaj bistveno:

2. Vodni vir Roje-Kleče mora od leta 2016 prednostno in trajnostno služiti oskrbi prebivalstva Ljubljane s pitno vodo in oskrbi ljubljanskih gospodinjstev z vodo.


Tako torej:

a) ni projekta, ki bi na območju vodnega vira Roje-Kleče imel kakršnokoli prednost pred osnovnim (prednostnim) namenom,

b) ni v skladu z Ustavo kakršenkoli projekt, ki bi kakorkoli ogrozil trajnostnost (neprekinjeno, dolgoročno služenje) tega prednostnega namena/statusa vodnega vira,

c) se v skladu z dognanji geološke, hidrološke, gradbene, strojne, fizikalne, kemijske, biološke, zdravstvene in še kakšne stroke že več let ugotavlja, da bi obratovanje kanala C0 že v krajšem času (21 dni, po mnenju Geološkega zavoda) pomenilo vdor večjih količin (173 do 850 kubičnih metrov dnevno!!!!) kanalizacijskih odplak na območju med Brodom in Ježico.

- - - - - - - - -

Eden bistvenih dokumentov, ki prikaže opisano protiustavno delovanje, je prej omenjena "strokovna analiza" Geološkega zavoda Slovenije, pripravljena januarja 2018, z namenom "reševanja" problematike varovanja vodnega vira, vendar "zgolj v času gradnje" - za namen, ki v zvezi z vodnim virom nikakor ni prednosten!

Program zaščite podzemne vode v času gradnje C0 januar 2018.pdf

In da bo mera polna, je Mirko Brnič Jager (arhitekt in nekdanji mestni svetnik MOL) že leta 2019 navajal praktično vse, kar smo letos z državljanskim aktivizmom ponovno vrnili v prostor javne razprave - slednjo pa seveda "župan" Jankovič vsa ta leta vztrajno ignorira.

2019-07-22, Neodvisnega strokovnega nadzora izvedbe kanala C0 na vplivnem območju vodarne Kleče ni!


Policija, Tožilstvo, kdaj boste ukrepali ?!?!?!

#C0 #DržavljanskiAktivizem #GeološkiZavod #Kanalizacija #Ljubljana #MirkoBrničJager #Slovenija #Ustava #VodniVir