Članek
Prvi odgovori UKOM-a
Objavljeno Jun 15, 2020

Dne 12.6.2020 sem prejel naslednje odgovore na svoja vprašanja:

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spoštovani gospod Babič,


posredujemo vam del odgovorov na vaša vprašanja, ostali pa so še v pripravi.


1. Ministrstvo za pravosodje

Politična stranka Zedinjena Slovenija je v postopku prekrška zoper 3. člen Zakona o političnih strankah. Postopek je sprožil Inšpektorat za notranje zadeve, v sestavi MNZ. Na njihovo odločbo je bila podana zahteva za sodno varstvo in sedaj se čaka na odločitev sodnika za prekrške.

Vprašanje/pobuda: Kdaj misli sodnik za prekrške odločiti o tem primeru? Zakaj tega postopka ne pelje prednostno, glede na to, kakšne so posledice tega prekrška na širšo javnost?

Ministrstvo za pravosodje je del izvršilne veje oblasti in kot takšen ločen od sodne veje oblasti, zato s podatkom ne razpolaga. Pojasnjujemo pa, da lahko posameznik, ki meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo, o kateri odloča predsednica oziroma predsednik pristojnega sodišča.


2. Statistični urad RS

Predprejšnja predstojnica urada Genovefa Ružić in njen naslednik Bojan Nastav za leto 2021 nista pripravljala nobenih načrtov za "klasično izvedbo Popisa 2021", v kateri bi kot kategoriji bili (ponovno) uvrščeni nacionalnost/narodnost in verska opredelitev prebivalcev. Sam menim, da brez teh podatkov država ne more pripraviti ustreznih dolgoročnih ukrepov za ohranitev slovenskega naroda kot nosilca državnosti Republike Slovenije.

Vprašanje/pobuda: Ali namerava novi v.d. Tomaž Smrekar pripravljati opisano ustrezno izvedbo Popisa 2021? To vprašanje lahko počaka do odločitve US glede "ustavnosti" zadnje zamenjave.

Od leta 2011 v Sloveniji izvajamo registrske popise prebivalstva, kar pomeni, da je popis izveden zgolj na podlagi registrskih podatkov iz administrativnih virov in ne več s pomočjo vprašalnikov na terenu. Tudi naslednji popis prebivalstva v Sloveniji bo registrski. Podatka o narodnosti in veroizpovedi v Popisu prebivalstva 2021 ne bo. Ti podatki niso na voljo v nobenem administrativnem viru v Sloveniji.


5. Vlada RS

Konoplja je prvovorstna rastlina, tako v kmetijskem, kot tudi v industrijskem in zdravstvenem pogledu. Kot vem, je SDS napovedala ureditev tega področja, ravnokar nas po desni prehiteva Češka:

https://www.facebook.com/groups/praviborcizakonopljo/permalink/2650885681684551/

Vprašanje/pobuda: Ali namerava Vlada že letos urediti in sprostiti gojenje, predelavo in prodajo konoplje, v smislu njenega civilizacijskega pomena za posameznika (če odštejemo paranojo in blatenje, ki je bilo sproženo v prejšnjem stoletju, ko so naftni in farmacevtski lobiji rastlino zdemonizirali)?

V Republiki Sloveniji je dovoljeno gojiti konopljo na osnovi določb v Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS št. 40/11, 36/15 in 33/18). Konoplja se lahko goji za namen pridelave semena za nadaljnje razmnoževanje, za proizvodnjo hrane in pijač, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za pridelavo vlaken, za krmo živali in za druge industrijske namene.

Za konopljo po tem pravilniku se štejejo sorte konoplje, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, zadevne sorte na presegajo 0,2% vsebnosti THC. V pripravi pa je sprememba pravilnika, s katero se bo omogočila tudi pridelava konoplje s sadikami in v rastlinjakih. Sprememba, oziroma povečanje vsebnosti THC, ki znaša 0,2 %, ni predvidena.