Članek

Prof. dr. Aleš Blinc, nekdanji predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni na Interni kliniki UKC Ljubljana

Puščanje kanalizacijskih cevi in njihov vpliv na podtalnico

S kratkim pregledom literature ob razpravi o povezovalnem kanalu C0 prek ljubljanskega vodonosnika pod Savo

Objavljeno Jul 19, 2023

Včeraj sem prejel mnenje, ki ga je pripravil prof. dr. Aleš Blinc, zdravnik in Človek, ki je - med drugim - v januarju 2022 prejel državno odlikovanje, red za zasluge, za svoje "vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in ožilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni".Mnenje se nanaša na projekt nad-pitno-vodnega kanalizacijskega kanala C0 in je tretje mnenje, ki izvira iz zdravniške stroke.

Prvo mnenje je bilo pripravljeno 31. 04. 2020 na NIJZ, za Ministrstvo za zdravje (sposojeno s spletne strani AAG):

Drugo mnenje so pripravili predstojniki klinik (ne le "navadni zdravniki"!!!) na UKC Ljubljana, lahko pa si pogledate, kako pristranske so bile nekatere medijske objave (*):

*12.4.2023 - DELO - Zdravniki iz UKC opozarjajo na tveganja pri gradnji kanala C0

*12.4.2023 - 24ur.com - Tudi zdravniki UKC proti kanalu C0: Uničili bomo kakovostno pitno vodo

Edini so pismo v celoti objavili tule:
12.4.2023 - Žurnal24 - Nov udarec za Jankovića, zdaj so ga napadli še zdravniki


Naj dodam še:
12.4.2023 - Nova24 - Zdravniki nasprotujejo gradnji Jankovićevega kanala čez vodovarstveno območje
14.4.2023 - Politikis - [Jankovićevo ogrožanje pitne vode v prestolnici] Tudi zdravniki iz UKC Ljubljana proti kanalu C0 prek vodovarstvenega območja!

Pomnimo: Strokovni svet UKC Ljubljana je 27. 2. 2023 podprl pismo in seznanitev pristojnih odločevalcev in strokovnih krogov. Pa slednje naštejmo:

 • Vlada RS

 • Ministrstvo za zdravje,

 • Ministrstvoza naravne vire in prostor,

 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,

 • Državni zbor,

 • Mestna občina Ljubljana,

 • Agencija RS za okolje,

 • NIJZ,

 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,

 • Inšpektorat RS za naravne vire in prostor,

 • Zdravniška zbornica Slovenije,

 • Slovensko zdravniško društvo,

 • ljubljanske fakultete: medicinska, zdravstvena, gradbena in naravoslovnotehniška,

 • Zdravstveni dom Ljubljana,

 • Inštitut za vode RS,

 • Slovenska akademiji znanosti in umetnosti (SAZU),

 • Inštitut Jožef Stefan in

 • Univerza v Novi Gorici.

In ravno v okviru postopka sprejemanja odločitev na SAZU je prišlo še tretje mnenje, prof. dr. Aleša Blinca (18. 7. 2023), ki se mu zahvaljujem za dovoljenje za objavo:

Puščanje kanalizacijskih cevi in njihov vpliv na podtalnico

Kanalizacijski kanali, sestavljeni iz številnih betonskih členov, ne tesnijo popolnoma, saj preko slabo zatesnjenih spojev, defektov v materialu ali poroznih predelov del vsebine izteka, kar imenujemo eksfiltracija, ali pa v kanale priteka podtalna voda iz okolice, kar imenujemo infiltracija (1, 2, 3). Kadar hidravlični padec (angl. hydraulic head) v kanalizaciji presega hidravlični padec v okoliškem vodonosniku, prihaja do eksfiltracije; kadar je obratno, npr. ob visokem nivoju podtalnice, pa prihaja do infiltracije (2). Tok (volumen na časovno enoto) eksfiltracije ali infiltracije je odvisen od tlačnega gradienta, površine in prevodnosti poškodovanega dela cevi, pa tudi od prevodnosti materiala v okolici cevi, zato kaže izrazita vremenska in sezonska nihanja, praviloma pa se tekom let in desetletij zaradi obrabe cevi izrazito povečuje (2, 3). V kanalizacijskih ceveh, ki vsebujejo fekalije, nastaja vodikov sulfid, ki na beton deluje korozivno in sčasoma povečuje poroznost cevi (3).

Ocenjujejo, da iz kanalizacijskega omrežja v Nemčiji izteče v okolico v povprečju 2% vsebine (4) , v Vietnamu pa kar 60% (5). Za kanalizacijsko omrežje v Sloveniji o eksfiltraciji nimamo podatkov, iz vodovodnega omrežja v Sloveniji pa se na poti od vodnega vira do porabnikov izgubi v povprečju malo manj kot 30% vode (6).

Nekateri raziskovalci zagovarjajo stališče, da eksfiltracija iz kanalizacije ne predstavlja pomembnega biološkega problema, ker kmalu pride do zatesnitve razpok s sedimenti in do posledičnega zmanjšanja eksfiltracijskega toka (7), vendar več raziskav kaže, da lahko eksfiltracija iz kanalizacijskih kanalov kemijsko ali bakteriološko onesnaži podtalnico (8, 9, 10, 11).

Obstajajo evropski standardi neposrednega testiranja prepustnosti posameznih elementov ali spojev med dvema elementoma betonskih kanalizacijskih cevi, ki jih uporabljajo predvsem proizvajalci, da dokazujejo kvaliteto svojih proizvodov (12). Testiranje eksfiltracije že položenih kanalizacijskih cevi je mnogo bolj zapleteno, pri čemer v kanalizacijskih ceveh in v njihovi okolici merijo koncentracijo onesnaževalcev ali indikatiorjev in z matematičnimi modeli ocenjujejo iztekanje (1, 4, 11).

Evropska unija se zaveda problema varovanja podtalnice in načrtuje spremembo uredbe o odpadnih vodah, saj je trenutno veljavna uredba stara že 30 let (13, 14). V predlogu nove evropske direktive o odpadnih vodah je iztekanje iz kanalizacije prepoznano kot pomemben vir onesnaženja, zato priporočajo preventivne ukrepe (14).

Zaključek

Na nezazidljivem, vodovarstvenem območju med Brodom in Ježico ni greznic in zaenkrat ni fekalnega onesnaženja. Pri gradnji večkilometrskega betonskega kanalizacijskega kanala pa ni vprašanje, ali bo kanal puščal, temveč v kolikšni meri bo puščal in kako se bo puščanje z leti in desetletji povečevalo. Ker vemo, da puščanje kanalizacijske vsebine lahko onesnaži podtalnico, bi bil previdnostni ukrep, ki ga priporoča bodoča evropska direktiva o odpadnih vodah, da se kanalu C0 med Brodom in Ježico ne dovoli obratovanja. Problematiko greznic v Vodicah in Medvodah bi bilo smiselno reševati z lokalno čistilno napravo in pustiti glavni ljubljanski vodonosnik pod Savo nedotaknjen.

Literatura

1. Rutsch M, Rieckermann J, Cullmann J, Ellis JB, Vollertsen J, Krebs P. Towards a better understanding of sewer exfiltration. Water Res 2008;42: 2385-94. doi: 10.1016/j.watres.2008.01.019.

2. Nguyen HH, Peche A, Venohr M. Modelling of sewer exfiltration to groundwater in urban wastewater systems: A critical review. J Hydrology 2021; 596: 126130. doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126130.

3. Zamanian S, Shafieezadeh A. Temporal global sensitivity analysis of concrete sewer pipes under compounding corrosion and heavy traffic loads. Structure and Infrastructure Engineering 2023; 19:8: 1108-1121, doi: 10.1080/15732479.2021.2009882.

4. Nguyen HH, Venohr M. Harmonized assessment of nutrient pollution from urban systems including losses from sewer exfiltration: a case study in Germany. Environ Sci Pollut Res Int 2021; 28: 63878-63893. doi: 10.1007/s11356-021-12440-9.

5. Watanabe R, Harada H, Yasui H, Van Le T, Fujii S . Exfiltration and infiltration effect on sewage flow and quality: a case study of Hue, Vietnam, Environmental Technology 2021; 42:11:  1747-1757, doi: 10.1080/09593330.2019.1680739.

6. Europe’s water in figures, An overview of the European drinking water and waste water sectors, 2021 edition. Dosegljivo na: https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file (dostopljeno 17. 7.2023).

7. Blackwood DJ, Gilmour D, Ellis JB, Revitt DM, Staines, A. Exfiltration from sewers – Is it a serious problem? 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen/Denmark, 21-26 August 2005, 1- 8. Dosegljivo na: https://www.researchgate.net/publication/228507978_Exfiltration_from_Sewers_Is_it_a_Serious_Problem (dostopljeno 17. 17. 2023).

8. Reynolds JH, Barrett HM, 2003. A review of the effects of sewer leakage on groundwater quality. J. Chart Inst Water Environ Manage 2003; 17: 34–39. doi:10.1111/j.1747-6593.2003.tb00428.x.

9. Lee DG, Roehrdanz PR, Feraud M, Ervin J, Anumol T, Jia A, et al. Wastewater compounds in urban shallow groundwater wells correspond to exfiltration probabilities of nearby sewers. Water Res2015; 85: 467–475. doi: 10.1016/j.watres.2015.08.048.

10. Dvory NZ, Kuznetsov M, Livshitz Y, Gasser G, Pankratov I, Lev O, et al. 2018. Modeling sewage leakage and transport in carbonate aquifer using carbamazepine as an indicator. Water Res 2018; 128: 157–170. doi: 10.1016/j.watres.2017.10.044.

11. Ducci L, Rizzo P, Pinardi R, Solfrini A, Maggiali A, Pizzati M, et al. What Is the impact of leaky sewers on groundwater contamination in urban semi-confined squifers? A test study related to fecal matter and personal care products (PCPs). Hydrology 2023; 10, 3. doi: 10.3390/hydrology10010003.

12. ASTM C0969M-19, Standard Practice for Infiltration and Exfiltration Acceptance Testing of Installed Precast Concrete Pipe Sewer Lines (Metric) Dosegljivo na: https://www.en-standard.eu/astm-c0969m-19-standard-practice-for-infiltration-and-exfiltration-acceptance-testing-of-installed-precast-concrete-pipe-sewer-lines-metric/ (dostopljeno 17. 7. 2023).

13. Questions and answers on the new EU rules on treating urban wasteater. Dosegljivo na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6281 (dostopljeno 17. 7. 2023).

14. Opinion of the European Economic and Social Committee on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment. Dosegljivo na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE5433 (dostopljeno 17. 7. 2023).

#AlešBlinc #kanalC0 #MOLjubljana #NIJZ #UKCLjubljana #ZoranJanković