Članek
Ali policija lahko ponareja dokaze in jih uveljavlja v kazenskem postopku?
Objavljeno Oct 24, 2016

Z opisom primera Dekotan se je Boris Karlovšek že dvakrat obrnil na predsednika Pahorja, premiera Cerarja, notranjo ministrico Vesno Györköš Žnidar, pravosodnega ministra Klemenčiča in druge. Odziva doslej ni bilo.

Obtožbe o nezakonitostih na račun policije, ta molči že šest mesecev

Kaj pravi Zakon o nalogah in delih policije

11. člen
(kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij)

(1) Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij je proces zbiranja, vrednotenja in analiziranja osebnih in drugih podatkov o kriminalni dejavnosti fizičnih in pravnih oseb ter hudodelskih združb, na podlagi katerega se odloča in načrtuje policijske naloge za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti.
(2) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka policija sodeluje z osebami, ki ji prostovoljno posredujejo operativne informacije o kaznivih dejanjih, njihovih storilcih in drugih aktivnostih, ki kažejo na kazniva dejanja.
(3) S kriminalističnim pridobivanjem in vrednotenjem informacij se ne sme izzivati kriminalne dejavnosti.
[…]


Policija od objave pogovora s Karlovškom maja letos do danes ni komentirala njegovih navedb o nezakonitostih, zato smo ji poslali vprašanja v zvezi s tem. Med drugim smo vprašali:

  • kako policija komentira navedbe, da je Karlovšek v primeru Gorenja po njenih navodilih deloval v smeri izzivanja kaznivih dejanj, kar je z zakonom prepovedano?
  • kako policija komentira navedbe, da je Karlovšek v primerih Tovšak in Zidar po navodilih kriminalista opravljal določene poizvedbe oziroma napisal ovadbo, čeprav v letih 2011 in 2013 po trditvah policije ni imel statusa sodelavca?
  • ali ima policija pregled nad zakonitostjo delovanja svojih tajnih sodelavcev in če, kako izvaja takšen nadzor? 
  • kako policija komentira Karlovškove trditve, da je leta 2010 podpisal listino o tajnem sodelovanju s policijo v enem samem izvodu, te listine pa potem ni več nikoli videl (pojasnilo: Karlovšek namreč trdi, da ga je policija pozneje v nekaterih sodnih postopkih izigrala, saj je trdila, da takšen papir ne obstaja, zaradi česar je sam na sodišču potegnil krajšo)?

Vprašali smo tudi, ali je policija trditve o omenjenih nepravilnostih preiskovala in kakšen je morebiten epilog tega.

T

Izbris neprimernega komentarja