Članek
Inšpektorat ni opravil svojega dela, kršitve volilne kampanje so (še) nekaznovane
Objavljeno Oct 19, 2017

Kaj je osnovni cilj zakonodaje, prisilnih predpisov? Verjetno predvsem ta, da bi se jih večina naslovnikov čimbolj držala. No, v malo manj pravni državi so ti predpisi lahko namenjeni tudi samim sebi, da torej pro-forma sicer obstajajo, ampak se jih privilegirani subjekti ne rabijo ravno držati "kot pijanec plota". Tovrstni državi se bi smelo reči tudi nepravna država, vendar pa imamo na čelu izvršilne oblasti pravnega strokiča, katerega predvolilna obljuba je bila ravno "pravna država", zato se moramo seveda držati te njegove predvolilne obljube. Tudi če je ni izpolnil, tudi če je njegov minister za kulturo (Anton Peršak)

odgovoren, da je organ v sestavi njegovega ministrstva popolnoma zatajil pri nadzoru nad kršitvami temeljnih pravil volilne zakonodaje - Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).

Pa pojdimo po vrsti:

1. Dne 4.10.2017 sem zaradi grobega cenzuriranja dveh od devetih kandidatov Inšpektoratu za kulturo in medije prijavil Planet TV, točneje Antenna TV SL, d.o.o.

2. Dne 9.10.2017 sem zaradi dejstva, da TV postaja z največjim številom gledalcev v Sloveniji, POP TV, sploh ni javno objavila pravil, kakor jih nalaga 1. odstavek 6. člena ZVRK.

3. Šele včeraj, dne 18.10.2017, po številnih neuspešnih poskusih komunikacije (nesprejemljivo je dejstvo, da na Inšpektoratu blagovolijo sprejemati klice zgolj v ponedeljkih in sredah, od 9. do 11. ure), je inšpektorica Tamara Javornik končno poslala "obvestilo prijavitelju".

4. Od volilne kampanje, ki traja od 22.9. do 20.10. (skupaj 28 dni), je torej Inšpektorat edini dve poslani prijavi obravnaval 14, oziroma 9 dni, pri čemer je prva prijava rešena napačno, druga prijava pa sploh še ni obdelana.

-------------------------------------------------------------------

Tu je objavljena prva stran "obvestila prijavitelju", sledi analiza:a) Pravzaprav je edini resen medijsko-pravni premik v tem, da je inšpektorica le zmogla ugotoviti, da je podjetje Antenna TV SL, d.o.o. - podjetje v večinski javni lasti. To dejansko pomeni, da sem imel kot prijavitelj že ves čas popolnoma prav v zatrjevanju, da so RTV SLO, STA, SiOL in Planet TV tisti, ki bi se morali držati 3. odstavka 6. člena.

b) Nato se inšpektorica zapleta v neke svoje pravne nebuloze, vse z namenom, da bi "ocenjevala zgolj pravila". Pri tem "bistro" ugotovi, da s pravili "ni nič narobe", le da nikjer ni zapisana enakopravnost, kot naj bi to nalagal 3. člen ZRLI. In da - bla, bla, bla - nadzora ne bo uvedla.

AMPAK KAJ MANJKA?

c) Inšpektorica je sicer pridobila diplomo Pravne fakultete v Ljubljani, vendar pa je pri oceni primera zagrešila dokaj srednješolsko napako. Gre za to, da je spregledala 35. člen ZVRK, torej zakona, ki spada v njeno delovno področje. Le-ta se glasi:

35. člen (neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Z globo od 1.500 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek izdajatelj medija, ki:
- ne sprejme ali ne objavi pravočasno pravil ali ravna v nasprotju z objavljenimi pravili iz 6. člena tega zakona;
- ne zagotavlja enakih pogojev oziroma ne zagotavlja enakopravnosti v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona;
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona.

(2) Z globo od 350 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja medija, državnega organa ali lokalne skupnosti, ki kot izdajatelj medija stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Inšpektorica si je uspela pogledati oddajo. Videti je morala, da Planet TV ni zagotovil vsem kandidatom enakih pogojev oz. enakopravnosti, ter da je s tem efektivno ravnal v nasprotju z lastnimi objavljenimi pravili!

Ampak tega koraka inšpektorica ni zmogla storiti, pravzaprav pa so bili o primeru obveščeni prav vsi odgovorni na Ministrstvu za kulturo, vključno z ministrom in področnim pravnikom Direktorata za medije, Brankom Jezovškom ( 01/369 5983) - in gre za kolektivni pravniško-birokratski poskus izogibanja svojim dolžnostim (za katere dobivaš vsak mesec plačo iz proračuna, ki ga polnijo ljudje, ki si izogibanja ne morejo privoščiti, saj so v zasebnem sektorju).

Gremo na drugo stran:


Praktično edini relevanten stavek na tej strani je samo zadnji - "Pobuda nadzora v oziru na prvi odstavek 6. člena ZVRK bo za navedena izdajatelja obravnavana posebej".

Kaj ni zanimivo? Zaradi enega takega kratkega stavka moramo povleči naslednje zaključke:

a) Inšpektorica se jasno zaveda, da bi Pro plus d.o.o. moral objaviti pravila iz 1. odstavka 6. člena ZVRK, pa tega ni storil.

b) Splošno znano je dejstvo, da je Pro plus d.o.o. izdajatelj TV medija, ki ima največjo gledanost v državi, pa tudi spletna stran je med bolj obiskanimi.

c) Zaradi prepozne odločbe volilke in volilci ne bodo pravočasno obveščeni niti o prejšnji zadevi, niti ne o tej.

d) Pri tako pomembnih kršitvah tako volilne zakonodaje, kot temeljnih postulatov demokracije (svoboda širjenja in sprejemanja informacij!!!) in predvsem pri jasnem zavlačevanju pristojnih organov in njihovemu zavajanju - lahko že govorimo o tem, da so tudi te volitve (podobno kot referendum o 2. tiru) - nelegalne, nelegitimne in izvedene protiustavno.


ZAKLJUČEK

Na seznam naslovnikov e-okrožnice dodajam e-naslov Inšpektorata za javno upravo (ta zapis naj šteje kot prijava nevestne uslužbenke in vseh časovnih in vsebinskih kršitev pravice do svobodnih volitev) in od vseh vpletenih sedaj pričakujem odgovor najkasneje do petka, 20.10.2017, ki bo vključeval pravilne odločitve in ustrezna pojasnila širši javnosti (vsem volilkam in volilcem prek javnih medijev!!!)

V kolikor do petka ustreznih ukrepov ne bo, bom moral ob sumu bistvenega vplivanja omenjenih dejstev na potek volilne kampanje in na sam izzid volitev (to se bo potrdilo ob razglasitvi rezultatov) sprožiti ustavno pritožbo zoper razglasitev rezultatov.

Zdaj pa si zaslužite svojo plačo!

Lep pozdrav!

Blaž Babič