Članek
Protizakonite zlorabe lažnih javnomnenjskih anket v kampanji 2017
Objavljeno Oct 19, 2017

Še zadnja prijava na Inšpektorat za kulturo in medije v času volilne kampanje. Ponovno gre za podjetje Pro plus, d.o.o.

Najprej o spletni strani, na kateri zlorabljajo svoj prevladujoči medijski položaj z nezakonitimi objavami anket, kar je v nasprotju z ZVRK. Pa si poglejmo zakon:

5. člen (neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času volilne oziroma referendumske kampanje mora zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti izdajatelj medija navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način njune izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake.

(2) Objava raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju ni dovoljena 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja.

Sedaj pa poglejmo, kako ankete objavi 24ur.com na svoji spletnih straneh:

http://www.24ur.com/

http://www.24ur.com/novice/volitve/

Tako pa je izgledal rezultat spletne ankete Večer.com naključnega dne (vmes je nekdo spimpal S.L. Krause):

Seveda je bilo takih in podobnih "anket" mnogo, tudi sam sem pripravil dve spletni, na svojem RTV SLO blogu.

Obstaja pa še kakšna zanimiva spletna anketa, recimo ta:

Ali pa recimo ta, ki se nahaja na že prej omenjeni spletni volilni strani POP TV:V kolikor torej do jutri POP TV (Pro plus, d.o.o., 24ur.com) ne bo:

- odstranila nezakonitih, zavajajočih in lažnih spletnih anket,
- ne bo zagotovila vsem devetim kandidatkam in kandidatom enakopravnega nastopa na zadnjem soočenju,

in v kolikor državni organi ne bodo:

- pravočasno preprečili in kaznovali dosedanjega protizakonitega delovanja POP TV,
- preprečili diskriminacije kandidatov v zadnjem soočenju na POP TV,
- pravočasno in ustrezno kaznovali vseh odgovornih iz prejšnjega dopisa,

bom štel volitve za lažirane, nelegitimne, nedemokratične in protiustavne, ter temu ustrezno tudi postopal, vključno s prijavo primera na ustrezne mednarodne organe (začenši z OVSE).

Aha, še to, da ne bo kdo rekel, da nisem navedel ustreznih sankcij iz ZVRK:

34. člen (neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek izdajatelj medija, ki:

- objavi raziskavo javnega mnenja ali anketo o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času volilne oziroma referendumske kampanje, ne da bi navedel podatke iz prvega odstavka 5. člena tega zakona ;
- objavi raziskavo javnega mnenja ali anketo o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju v času od 24 ur pred dnem glasovanja do zaprtja volišč na dan glasovanja (drugi odstavek 5. člena) .

(2) Z globo od 350 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja medija, državnega organa ali lokalne skupnosti, ki kot izdajatelj medija stori prekršek iz prejšnjega odstavka.Lep pozdrav,

Blaž Babič

https://www.youtube.com/watch?v=ye7BvDDtCI8