Članek
Debela laž Mira Cerarja o ZRLI razkrinkana
Objavljeno Jan 31, 2018

SiOL, sreda, 31. 1. 2018; 13.28, povezava

"Razumem, da se je ustavno sodišče odločilo, je pa nenavadno, da je bil zakon, ki je veljal praktično od začetka osamosvojitve in smo po njem izvedli na desetine referendumov, v tem primeru prvič na preizkusu ustavnosti," je ob robu sejma Natour Alpe-Adria dejal Cerar.

----------------------------

Kot dolgoletni borec za neposredno demokracijo (v okviru naslednjih ekip: Nova stranka, Skupina Neutro, ZDD Hervardi, SSN, Prapor Svobode in ZSi) sem glede ZRLI vložil mnogo pobud za oceno ustavnosti. Tukaj navajam le eno od njih:

REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE
Številka: U-I-217/02-17

Datum: 20. 11. 2003

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Nove stranke, Ljubljana, ki jo zastopajo Gorazd Drevenšek, sopredsednik, Saša Petrič, sopredsednik Omizja, in Blaž Babič, glavni tajnik, Boštjana Vernika in Klemna Jakliča, obeh iz Ljubljane, YHD –društva za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana, Vere Kramberger iz Borove vasi in Franca Majcna iz Gornje Radgone na seji dne 20. novembra 2003 sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega in petega odstavka 13. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) se sprejme.

----------------------------

Dejansko gre za debelo laž stalnega "svetovalca Zakonodajno-pravne službe DZ", ki je moral v vseh pobudah glede ZRLI seveda tudi sodelovati pri pripravi mnenj DZ, kadar jih je US k temu pozvalo.

Predsednik Vlade torej debelo laže ljudstvu o stanju neposredne demokracije (3. člen Ustave) v državi. Tak človek ni primeren za tako pomembno funkcijo.

p.s. ZRLI velja od leta 1994 (praktično od osamosvojitve???)

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174517151