Članek
Vprašanja sekretarju za integracijo
Objavljeno Jul 25, 2018

Sektor za integracijo

Jurij Zaletel, sekretar


tel.: 01 200 84 01

http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/organiziranost

E: jurij.zaletel@gov.si


ZADEVA:    Vprašanja glede integracije

Spoštovani,

prebral sem, da si ne predstavljate, kako bi ljudstvo sodelovalo pri izvajanju oblasti, ki mu pripada po 3. členu Ustave RS.

http://nova24tv.si/slovenija/sekretar-zaletel-mariborcanom-o-naselitvi-migrantov-ljubljana-lahko-k-vam-naseli-kogarkoli-ne-da-bi-vas-sploh-vprasala


Svetujem Vam, da pri svojih nadrejenih nemudoma sprožite ustrezne postopke, ki bodo - tudi v skladu z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah...

1. člen

1. Vsi narodi imajo pravico do samoodločbe. S to pravico si svobodno določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj.


....omogočili tudi slovenskemu narodu, da si sodbo o svojem ekonomskem, socialnem in kulturnem razvoju piše sam.

Dodatno Vas pozivam, da upoštevate Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju genocida/rodomora, predvsem njen 2. člen. Kaj bi lahko - ko sva že na vezi - poskrbeli tudi za ustrezen prevod omenjene konvencije, saj le-tega očitno država še ni bila sposobna pripraviti, za Vas in Vaše sodelavce pa nisem prepričan, da zmorete ustrezno razumevanje konvencije v srbsko-hrvaškem prevodu.

Glede samega postopka "integracije" Vas prosim, da pojasnite:

1. Kako boste ocenjevali uspeh integracije?

2. Koliko je po Vaši oceni v Republiki Sloveniji Slovenk in Slovencev?

3. Do kakšnega razmerja Slovenci-Neslovenci boste pripravljeni govoriti o integraciji?

4. Kako boste v svoje delovanje integrirali omenjeni Mednarodni pakt in Konvencijo o genocidu?

5. Ali bo Vaš urad oz. ministrstvo uspelo prevesti Konvencijo že letos?

Zaenkrat najlepša hvala,

Blaž Babič, Ljubljana