Članek
Ustavno sodišče je izvir protipravnosti v Sloveniji (primer ZIUGDT)
Objavljeno Sep 29, 2018

Če naj se ne ponavljam preveč, naj vsaj podam povezavo na dosedanje dogodke:

Ustavno sodišče podpira razmah kriminala? (25. avgust/veliki srpan 2018)

Včeraj sem prevzel sklep US v tej zadevi (U-I-437/18-5), v katerem je US izpustilo ključne vsebine, ki jih lahko sami večkrat preberete v zadnji pobudi za oceno ZIUGDT (z dne 23. julij/mali srpan 2018):

------------------------------------------------------

Zato pobudnik podajam

POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI ZIUGDT,

skupaj z

ZAHTEVO za izredno, prednostno in nujno obravnavo te pobude,

ZAHTEVO za takojšnje zadržanje izvajanja ZIUGDT
do končne odločitve naslovnega sodišča,

ZAHTEVO, da se predhodno obravnava pobuda U-I-265/18,
saj je od njene razrešitve bistveno odvisna tudi usoda te pobude,

oziroma PREDLAGAM naslovnemu sodišču, da naloži Državnemu zboru RS,

naj nemudoma odpravi notranjo ustavno napetost, povzročeno s
4. odstavkom spremenjenega 90. člena Ustave RS, ki določa:

“Zakon je na referendumu zavrnjen,
če proti njemu glasuje večina volilcev,
ki so veljavno glasovali, pod pogojem,
da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volilcev”,

tako da posredni zakonodajalec (DZ) z ustrezno ustavno večino
to in druge sporne določbe 90. člena

v najkrajšem možnem času

izbriše

iz Ustave Republike Slovenije.

-----------------------------------------------------------------------

6. člen ZVRK in 12. člen ZRTVS – ta pobuda je še odprta, nazadnje pod Opr.št. U-I-265/18, z dne 29. marec/sušec 2018), zaradi katerega je pod vprašanjem legitimnost praktično vseh dosedanjih volitev in referendumov...

-----------------------------------------------------------------------

Torej - US ni najprej rešilo pomembnega predhodnega vprašanja o ZVRK in ZRTVS, čeprav je pobudnik to izrecno zahteval in tudi opozoril na nujnost predhodnosti. Vseeno pobuda U-I-265/18 še čaka na obdelavo.

Sedaj sledi objava sklepa US, hkrati pa bralcem sporočam, da to vse skupaj je dovolj uporaben vzvod, da se z ustrezno pripravljeno pritožbo na ESČP (v angleščini, z medijsko podporo) še vedno lahko zaustavi projekt "Drugi tir" - v kolikor sta seveda vladavina prava in proračunska vzdržnost komu še med prednostnimi vsebinami.

Pustim se presenetiti. Če bom ostal sam, bom sicer v 6-mesečnem roku še napisal pritožbo na ESČP, v slovenščini, za katero pa po dosedanjih izkušnjah lahko pričakujem le to, da jo bodo babnice globoke države na ESČP spet rutinirano zablokirale.
p.s. za boljšo verzijo skeniranega kliknite na spodnje tri "ikonice"