Članek
Zakaj se javna mafija boji zasebnega šolstva?

Obstoječi Sistemci se bojijo vsakršne (VSAKRŠNE!) konkurence, ki bi lahko rušila ZGODBO o tem, kako vse deluje tipi-topi. Gre pa v resnici za vsebolj krhko fasado. ...

Objavljeno Jun 22, 2019

V Sloveniji se reže konkurenco. Radikalno! Progresivno! Temeljito!

Obstoječi Sistemci se bojijo vsakršne (VSAKRŠNE!) konkurence, ki bi lahko rušila ZGODBO o tem, kako vse deluje tipi-topi. Gre pa v resnici za vsebolj krhko fasado.

Če se pogovarjamo o konkurenci med npr. drevesi, se morebitna konkurenčna drevesa reže že na višini angleške travice. Kaj šele, da bi postala velika kot grm ali bog-ne-daj drevesce.

To se nam dogaja na VSEH področjih. Kdor ni z “nami”, je porezan, potlačen, odrinjen, ignoriran, napadan, skratka vse mogoče, le človek ne. Zakaj? Ponovno zato, ker bi vsakršna drugačnost ogrozila obstoječi sistem, ki je v popolnosti urejen za neskončno cuzanje, črpanje, izčrpavanje proračunov vseh vrst, s tem pa seveda vseh državljanov hkrati. In imamo pred sabo sveži primer “problema”, ki se mu reče “zasebno šolstvo”.

Kljub temu, da gre za JAVNO MREŽO za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja (11. člen ZOFVI).

In koliko je vreden ta “problem”? Menda se pogovarjamo o razliki 300.000 evrov letno. Menda na nekih 3.600.000 evrov letne podlage, za 6 osnovnih šol.

Ampak kje se skriva resnično velik denar? Nikakor ne v “rednem delovanju”, ampak v javnih naročilih, takih, za obnove, za prehrano, za učbenike in ostale “malenkosti”...Zato si za primer poglejmo kak primer, ki pokaže, kako je teh 300.000 evrov razlike pravzaprav dokaz, da politiki NAČRTNO PRIKRIVAJO VELIKE DENARJE, ko se pogovarjajo o malenkostih, ker ne želijo večjega števila “zasebnikov”, saj bi se s tem zmanjšal njihov vpliv in % pri porabi večjih sredstev:

- OŠ Poljane, Gorenja vas, Energetska obnova; Skupna vrednost izvedbe vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je znašala 532.920 evrov. Ampak to je šele drobiž...

- nekdanja OŠ Toneta Tomšiča, sedaj Poljane, Ljubljana, »Protipotresna in požarno varstvena sanacija objekta OŠ Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«. 3.450.335,41 evrov.

- OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, “največja sanacija na področju vzgoje in izobraževanja v MOL v letu 2015” Energetska in protipotresna sanacija ter izgradnja prizidka, vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je znašala 5.847.716 evrov, skupaj vrednost projekta 6.410.963 evrov.

Tu bi moralo slediti delo dobrih raziskovalnih novinarjev, ki bi zbrali podatke o vseh teh obnovah, o razpisih za prehrano in ostalih “biznisih”, ki so vezani na osnovnošolski sistem, in bi hitro prišli do verjetno enako porazno-parazitskih rezultatov, kot pri parazitskem sistemu naročanja na UKC - ali morda še slabših.

Ampak dokler se boste ljudje pustili lupiti ter nategovati, dokler ne bo močnega javnega pritiska, tako za transparentnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, kot za obrambo in negovanje zdrave zasebne konkurence, ki bi šele omogočala ZDRAVO PRIMERJAVO, do takrat bo javna mafija iz naslova še naprej uničevala to, nekdaj obetavno državo, in z njo slovenski narod.

Izvolite, na vas je naslednji korak.

Delite ali izumrite!

Blaž Babič

Koliko stane izgradnja ene osnovne šole? Predpostavimo - za lažjo računico in predstavo - da je izgradnja enega stanovanja vredna približno toliko, kot izgradnja ene učilnice. Izgradnja enega stanovanja - spet na okroglo - stane 100.000 evrov. V OŠ je 3x9 učilnic = 27 Dodajmo jih še 13 za telovadnico in ostale spremljajoče prostore. Smo na 40, torej izgradnja OŠ praktično ne more preseči 4 milijone evrov. Kako lahko potem pridemo do "proračunske postavke", kjer je izgradnja OŠ vredna kar 9 milijonov evrov??? PROSIM ZA POMOČ PRI IZRAČUNAVANJU http://moja-dolenjska.si/__trashed-8/

https://www.youtube.com/watch?v=gmOsJhvf724

Najprej spremeni nadimek, anonimko.