Članek
Finančno ozadje verskega reformatorja in političnega aspiranta Alena Komana
Objavljeno Mar 05, 2023

Pred kratkim me je na nekem tw spejsu z nekimi čudnimi diskreditacijami napadel Alen Koman (nekdaj Štojs-Goljar), ki se ima za kritika RKC in njene "modernistične" sedanjosti. Še zdaleč nisem bil edina "žrtev" njegovega prenapihnjenega ega in pomanjkanja osnovnih manir. Teh se na tw kaže vsak dan več.

Prejšnji teden je Domovina objavila članek o njem, točneje o njegovem domnevnem vodenju osnovne dejavnosti - hotelirstva na Jezerskem. Temne skrivnosti Vile Koman. Članek ni bil pisan pohvalno, temveč kritično, češ da naj bi dve mladi dekleti tam doživeli kar nekaj neprijetnosti z njegove strani - kot šefom.

Na ta članek se je Koman odzval prek svojega yt kanala (oddaja iz serije Q&A je očitno že izbrisana), nato pa se je oglasil še prek tw spejsa pri nekem Kmetu. Ta spejs ni bil sneman, je pa tam Koman napadel vsakega, ki se je do navedb v članku opredeljeva kot izpraševalec. V zaključku oddaja je Koman namignil še, da bi se lahko naslednjo soboto (včeraj, 4.3.2023) tudi "nekaj zgodilo" ob "velikih spremembah" v stranki DOM.
Koman torej ni želel biti le "dobri mož in oče", "dobri gospodar" in "goreči reformator". Ne, hotel je poseči še v aktivno politično dogajanje, prek stranke DOM. In tu je šel predaleč. Oglasilo se je veliko ljudi, tudi na tw sceni, ki so pojasnjevali lastne izkušnje s Komanom.

Pisal pa mi je tudi nekdo, ki je preprosto posredoval zemljiško-knjižni izpisek za Komanovo posest na Jezerskem. Le-tega lahko pridobi vsak, še posebej novinarji, zato bom objavil samo to, kar mi je poslal nek finančni analitik, ko sem mu posredoval izpisek iz ZK:

- - - - - - -

I.) Na podlagi not. zapisa SV 305/2019 z dne 22.3.2019 notarke Marije Murnik se je pri nepremičnini parceli 367/14 (ID 1570985) vknjižila hipoteka za zavarovanje posojila v višini 230.000,00 EUR, EURIBOR + 3,20 % letne obresti z začetkom 31.12.2019 in koncem dne 31.3.2034 v 180 mesečnih anuitetetah.

Na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV 490/2021 se je dve leti zatem, dne 6.5.2021 na drugo hipotekarno mesto pri nepremičnini parceli 367/14 (ID 1570985) vknjižila hipoteka za zavarovanje posojila v višini 233.000,00 EUR z obrestmi 4,30% letno z začetkom odplačevanja dne 31.12.2021 in koncem odplačevanja 31.5.2041, torej 234-ih mesečnih anuitetah.

II.) Obrok plačila po anuitetnem izračunu za prvo posojilo znaša 1.610,55 € mesečno po drugem pa 1.472,53 €, kar skupaj znese mesečno 3.082,00 EUR. Anuitete so preračunane brez upoštevanja EURIBOR-ja (t.i. začetna anuiteta), ki je spremenljiva o.m. kar pomeni, da se ob njegovem povišanju višina obeh obrokov lahko poveča tudi za nekaj sto Eur.

III.) Nenavadna je višina posojila glede na vrednost nepremičnine, razen v kolikor sta hipoteki vpisani še na drugih nepremičninah.

IV.) Nevsakdanja je pogodbena klavzula, vpisana v zemljiško knjigo, ki se glasi.: “ z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika“.

Ta določba pomeni, da upnik lahko kadarkoli brez razloga le na podlagi lastne odločitve od pogodbe odstopi, dolžnik pa mora celotno posojilo takoj vrniti. Upniku svoje odločitve celo ni potrebno posebej utemeljiti.

Takšna določba ni v skladu ne z običajno bančno, ne finančno prakso, še manj pa dobrimi poslovnimi običaji. Pogoji, kdaj lahko banka odstopi od posojila, bi “poslovno, etično” morali biti izrecno določeni. Ti so, da banka od posojila odstopi, če dolžnik krši pogodbene določbe, kot na primer, da dolžnik posojila ne vrača.

V.) Delavska hranilnica daje posojila pod takšnimi pogoji izjemoma. To naredi takrat, ko želi svoje stranke-kliente držati v šahu. In to na področjih, ki ponavadi nimajo vzročne ekonomske povezave z najetim posojilom. Nekdo, ki je vzel posojilo, ga seveda ne more takoj vrniti, saj drugače takšnega posojila ne bi vzel.

Res pa je, da navedena določba ni v nasprotju z obligacijskimi razmerji (2. člen določa, da so določbe obligacijskega zakona(OZ) dispozitivne narave). Dispozitivnost pomeni, da zakonske določbe veljajo, razen če se stranke izrecno pisno dogovorijo drugače. V kolikor se posojilojemalec in posojilodajalec s pogodbo tega ne bi dogovorila, bi bil takšen odstop od posojila s strani banke nezakonit, saj bi bil v nasprotju z zakonom.

VI.) Takšna pogodbena klavzula kaže na izrecno voljo posojilodajalca po navedeni določbi. Oblikoval ga je zato, ker se je zavedal, da bi bil drugače odstop od pogodbe brez razloga nemogoč, želi pa ga kljub temu imeti. “Oblikovalna volja” banke je torej bila namenoma zapisati takšno določbo, o razlogih pa lahko le ugibamo

- - - - - - -

Sam osebno še nisem srečal politično arogantne osebe, ki ne bi imela kritega hrbta in zdi se, kot da pri napadih na RKC in pri gradnji "katoliškega reformacijskega gibanja", pri suverenem medijskem nastopu in celo pri poskusu naskoka na vrh "suverenistične in antiglobalistične" politične stranke DOM - dejansko pomaga Delavska hranilnica.

Vemo pa, kako pomemben akter v DH je - recimo - Branimir Štrukelj.

In ker pride češnja še na torto, je Alen Štojs Goljar pred spremembo priimka pridobil še  (menda dejansko nekaj manj, torej 140.000 EUR) 200.000 EUR iz sredstev EU - simbola "globalistične politike".

Lušno se je potem delat "uspešnega očeta in gospodarja", ko pa namesto mamine dude tako zlahka padeš na državno, točneje globoko-državno.In bi rad videl sedaj, koliko novinarjev bo nadaljevalo raziskovanje, in koliko "suverenističnih" privržencev se bo še trkalo po prsih in anonimno razglašalo, da je Koman "klen in odločen možak".

Predvsem pa Alenu priporočam, da si izpiha vroč zrak iz ego-balona, da se usmeri resnično v svojo družino in družinski posel. Na področje družbenega (političnega) pa naj nekaj časa raje ne hodi. Se mora naučiti še veliko vsebin iz knjig, kot je Bonton, da bi lahko deloval prepričljivo.

Pa branje Svetega pisma in tiho razmišljanje o prebranem tudi ne bosta škodila.