Članek
Kriminalna norost ihanovcev, slovenske epidemiološke stroke, na čelu z dr. Ihanom
Objavljeno Sep 22, 2021

Najprej pričnimo z navajanjem podatkov o KRIMINALU, o KAZENSKI ODGOVORNOSTI.

Najprej o eni drugi kazenski ovadbi:

 


IceBreakr, 20. september 2021
@icebreakr
Ravnokar smo vložili kazensko ovadbo, zaradi nepriznavanja serološke preiskave na protitelesa Sars-CoV-2 IgG po metodi CMIA predvsem zaradi diskriminacije in izbrisa zdravstvene informacije iz kartoteke bolnika.

KAZENSKA OVADBA – PREDLOG ZA PREGON

Zoper: odgovorno osebo – osumljene:

1. minister Janez Primoz Poklukar
2. državna sekretarka Alenka FORTE
3. državni sekretar mag. Franc VINDIŠAR
4. državni sekretar mag. Robert CUGELJ
na MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, Ljubljana, matična št.: 5030544000

5. dr. Mateja Logar, UKCL, vodja,
6. Irena Grmek Košnik, NIJZ članica,
7. Lucija Mak Uhan, NIJZ, članica,
8. dr. Bojana Beović, UKC Ljubljana, članica,
9. Simona Repar Bornšek, ZD Ljubljana, članica,
10. dr. Miroslav Petrovec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, član
11. Tjaša Žohar Čretnik, NLZOH, članica,
12. Milan Krek, NIJZ, član,
13. dr. Nina Gorišek Miksić, UKC Maribor, članica,
14. dr. Matjaž Jereb, zaposlen v UKCL, član,

kot člani Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 na M za zdr. zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega d. povz. spl. nev. po 1o/ 314. člena KZ-1.

--------------------------------------------

Pa poglejmo KZ-1:

258. člen - Nevestno delo v službi

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

314. člen - Povzročitev splošne nevarnosti

(1) Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.


--------------------------------------------

Zavedajte se, da je v okviru vsega, kar se dogaja okoli "pandemije" mogoče odpirati še številna druga vprašanja iz kazenskega prava. Samo primeroma in v resen razmislek ponujam nekaj členov in pravim vam, da ni vse iz trte izvito:

112. člen - Spravljanje v suženjsko razmerje (dokaj neposredna prisila v cepljenje, podrejanje, za ohranitev službe)
118. člen - Povzročitev smrti iz malomarnosti (koliko % bolnikov bi lahko ohranili pri življenju?)
177. člen - Prenašanje nalezljivih bolezni (vprašanje, ali cepljeni - povečana malomarnost zaradi občutka lažne varnosti - bolj prenašajo viruse)
178. člen - Opustitev zdravstvene pomoči (zdravniki vedo, so seznanjeni, vendar izigravajo aroganco)
179. člen - Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti
181. člen - Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa in sprememba človeškega genoma
183. člen - Proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje
198. člen - Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
257. člen - Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
266. člen - Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic

--------------------------------------------

Ampak ta prispevek ni o gornji kazenski ovadbi,  temveč o skrajni stRokovnjaški aroganci, ki meji na norost, pa tudi na že omenjena kazniva dejanja.

Zato kar k stvari:

--------------------------------------------

Aprila meseca 2020, ko smo doživeli grozljive posnetke iz Bergama in so nas udarili prvi valovi (tudi Vlada se je menjala že marca 2020), je Ihan v njihovi reviji povedal - med drugim - naslednje:


Revija ISIS, April 2020

Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.,
odgovorni in glavni urednik Isis,  
alojz.ihan@mf.uni-lj.si

Kako je z zdravljenjem?

Glede na poznavanje življenjskega kroga virusa, imamo na voljo tri mesta (tarče) delovanja: vstopanje virusa v celico, zaviranje virusne proteaze in RNA-polimeraze. Z raziskavami dokazanega učinkovitega zdravila ne poznamo, nobeno od zdravil, ki delujejo na zgoraj omenjene tarče, seveda tudi ni registrirano za zdravljenje COVID-19, ker je bila bolezen odkrita nedavno in klinične raziskave še potekajo. Tako je na prvem mestu, žal, podporno zdravljenje. Trenutno poleg podpornega zdravljenja uporabljamo eksperimentalni režim zdravljenja z dvema učinkovinama (lopinavir/ritonavir plus klorokin), ki se sicer že desetletja uporabljata za zdravljenje drugih bolezni (HIV, malarija, avtoimunske bolezni). Na voljo imamo rezultate prve randomizirane klinične raziskave, opravljene pri 199 pacientih, ki kažejo, da zdravljenje hudih oblik bolezni COVID-19 z lopinavirjem/ritonavirjem ni učinkovito, če ga dajemo kot monoterapijo in ga uvedemo relativno pozno (okrog 10. dne bolezni). Kako je z učinkovitostjo zgoraj omenjenega kombiniranega režima zdravljenja, če je predpisano dovolj zgodaj v poteku bolezni, še ne vemo, vendar sledimo izkušnjam pri zdravljenju drugih infekcijskih bolezni: pri osebah, pri katerih pričakujemo težji potek katerekoli infekcijske bolezni, je z zdravljenjem potrebno začeti čim prej, še posebej, če nimamo na voljo zelo učinkovitih zdravil.
Za določene težje in kritično bolne paciente lahko uporabimo zdravilo remdesivir, preko t.i. sočutnega programa farmacevtske tovarne, ki zdravilo izdeluje. Pacient mora izpolnjevati določene kriterije, odločitev pa je na strani farmacije, saj gre za zdravilo, ki je v 3. fazi kliničnih preizkušanj in še ni registrirano za uporabo. Za najtežje paciente, ki so hospitalizirani v enoti intenzivnega zdravljenja, imamo pri določenih indikacijah na voljo tudi biološko zdravilo tocilizumab, ki ne deluje protivirusno, ampak imunomodulatorno.
Obeta tudi zdravilo favipiravir, ki je registrirano in na voljo le na Japonskem za zdravljenje gripe. Trudimo se, da bi ga pridobili tudi mi, in sem optimist. Podobni obeti so z zdravilom umifenovir, ki je v Rusiji in na Kitajskem registrirano za zdravljenje gripe in ga na Kitajskem uporabljajo za zdravljenje pacientov s COVID-19. Z obema zdraviloma trenutno potekajo tudi klinične raziskave, katerih rezultate že nestrpno pričakujemo. V vrsti je še nekaj kandidatnih zdravil, z nekaterimi je narejenih že nekaj začetnih kliničnih študij.
Na predlog strokovnjakov z Zavoda za transfuzijo krvi, Ljubljana, poskušamo sedaj skupaj pristopiti tudi v mednarodni projekt zbiranja plazme s specifičnimi imunoglobulini, dobljenimi od prebolevnikov COVID-19. Menimo, da na ta način, če jih vbrizgamo okuženemu bolniku dovolj zgodaj, lahko bistveno oslabimo potek bolezni.

--------------------------------------------

Če opazite, je bil takrat kar širok in drzen v naštevanju vseh mogočih rešitev. A kot vidimo sedaj, poldrugo leto kasneje, septembra 2021, je od vsega ponujenega ostalo le še cepljenje - z nepreverjenimi cepivi.

Zakaj pravim nepreverjenimi? Enostavno, za Moderno sem dokaj zlahka ugotovil, da rok za eksperiment poteče decembra 2022. Na 155. strani, tam nekje. Podobno najdite za ostali dve cepivi.

Pojdimo naprej:

--------------------------------------------

Številni ponujajo najrazličnejša zdravila.

Ogromno je seveda tudi najrazličnejših alternativnih in komplementarnih predlogov zdravljenja. Vse to me spominja na zgodnja obdobja HIV/aidsa, ko so bila na dnevnem redu čudežna zdravila, vendar se nobeno ni izkazalo za učinkovito. Potrebno je bilo trdo in dolgoletno delo, ki je obrodilo sadove, saj je dandanes ta bolezen dobro obvladljiva. Tudi zahvaljujoč HIV/aidsu je današnja biotehnologija na neprimerno višji ravni, zato sem zmeren optimist, da bomo kmalu dobili učinkovito zdravilo za COVID-19, predvsem pa cepivo proti novemu koronavirusu. Vendar pa so postopki v medicini jasni in ne da se jih prehiteti.
Med vsemi možnimi predlogi, ki mi jih dobronamerno pošiljajo številni kolegi in tudi druge osebe zainteresirane javnosti, bi izluščil nasvet kolegice Darje Ambrožič, dr. med., prehranske svetovalke, ki meni sledeče: »V dneh, ko se življenje vrti okoli epidemije COVID-19, velja znotraj mediteranske prehrane posvetiti pozornost količini in načinu priprave obrokov, ki nas bodo oskrbeli s primerno količino cinka v kombinaciji s flavonoidi, ki imajo morda ugodne učinke pri preprečevanju tovrstne bolezni.«

Povezavo najdete na: https://www.svetovanjeda.si/prispevki/

Zdrav način življenja vedno šteje!

--------------------------------------------

Vrhunski Ihanovski cinizem, ihanizem, nas pripelje do cinka in dobesedno pitja rdečega vina !!!!    Ja, za to imamo lahko tudi dodatke, navajam naslednjo spletno stran, ker so tam navedeni tudi  prehranski viri za cink.

Ampak ko dr. Zelenko predlaga protokol s cinkom, se Ihan temu očitno posmehuje, ali pa zavestno ignorira?!?


--------------------------------------------

Ali misiš, da so v zvezi z epidemijo COVID-19 odločitve epidemiologov, infektologov, politike in celotne družbe dobre?

Verjamem, da so odločitve dobre v trenutku, ko jih sprejmemo, ni pa nujno, da bo tako tudi čez en teden, en mesec oz. ob koncu epidemije. Večkrat so mnenja deljena, ker je v medicini malo 100 %, zato je pogosto treba izluščiti optimalen pomen v določenih okoliščinah in se odločiti čim bolj strokovno in tudi pragmatično. Nujno je stalno prilagajanje, ker čedalje bolj razumemo obnašanje epidemije, priznanje napak, ne obtoževanje, ampak stalno izboljševanje celotnega sistema. Včasih nam vsem manjka zdrave kmečke pameti!
Seveda bodo po bitki vsi generali (že zdaj jih je veliko).

--------------------------------------------

Ihan se torej polno zaveda, da se bo v naslednjih mesecih dogajalo marsikaj, vendar pa se pri njem v resnici nič kaj dosti ne premakne, ostane kar lepo 100% prepričan v cepiva, vse ostalo pa aktivno sramoti, zanikuje in podobno.

Njegov "znanstveni kolega" Jerala celo laže o ivermectinu, kot da gre za "veterinarsko zdravilo, za večje živali, kot so krave in konji". Ja, res! In se ne opraviči! In ostane živ in ga kazensko nihče ne preganja zaradi laži in zavajanja!

--------------------------------------------

Na Twitterju in Fb se tako ali tako vsakodnevno soočamo, tisti, ki razmišljamo, serviramo kritične informacije fronti uradnih zagovornikov "edine alternative" - cepljenja. Tega materiala se je nabralo ogromno.

In če skrajšam, zdaj pridemo na današnje izdelke Ihanovcev, zaradi katerih sem resnično šokiran, presenečen, da lahko gredo tako globoko. Noro, kar dva članka na 24ur.com - jaz ji pravim Kosova TV.


Infektolog Tomažič: Cepivo bolje ščiti pred prenosom okužbe kot prebolevnost

'Ivermektin ni imel vpliva na preživetje bolnikov'

Prvega ne bom niti razčlenjeval, dno dna je drugi prispevek, ki ga podpiše nihče drug kot:

Strokovni kolegij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL

Skrijejo se za kolektivno odgovornostjo, ampak tudi prav - boste pa na zaslišanjih zapeli, kdo je kdo.

Tem "stRokovnjačem" se med drugim zapiše nekaj, kar je že skoraj "ujetega ptiča tožba".

"Ob tem poteka prava kulturna vojna, saj zagovorniki ivermektina uporabljajo vsa sredstva za promocijo svojega prepričanja, tako z neposrednim pritiskom na raziskovalce, ki vodijo randomizirane klinične raziskave, kot tudi z zasmehovanjem le-teh; oporekajo jim vključevanje kontrolne skupine v raziskave, saj trdijo, da je neetično bolniku ne dajati ivermektina, prav tako pa objavljajo razne mnenjske članke v javnih medijih."

Noro, kaj! Kaj si vse dovolijo "zagovorniki ivermektina". Pa jim rečimo ivermektinci, da bo jasno, za kakšno zalego gre. No, imamo zdaj dva tabora, ihanovce proti ivermektincem.

Ampak kaj je problem ihanovcev? Ja spet je problem - splet. Odprta javna razprava. Poglejte samo komentarje pod drugim člankom. Jaz sem jih. In potem iz komentarjev ven še sam našel povezave do ŠTIRIH raziskav, ki jasno povedo - v strokovnem žargonu, angleščini, dovolj razumljivi tudi ihanovcem - da je ivermectin upoštevanja vredno proticovidno zdravilo.

In ja, ivermectin je še kako vplival na preživetje bolnikov.

--------------------------------------------

Zdaj pa k omenjenim štirim člankom:

(1)
Institute Pasteur: 12. julij 2021
Ivermectin alleviates Covid-19 symptoms in an animal model
The findings of the study suggest that ivermectin could be considered as a potential therapeutic agent for COVID-19.
Ivermektin ublaži simptome Covid-19 pri poskusih na živalih
Ugotovitve študije kažejo, da bi lahko ivermektin obravnavali kot potencialno terapevtsko sredstvo za COVID-19.

(2)
EMBO Molecular Medicine: 12. julij 2021
Attenuation of clinical and immunological outcomes during SARS-CoV-2 infection by ivermectin
Altogether, this study supports the use of immunomodulatory drugs such as IVM, to improve the clinical condition of SARS-CoV-2-infected patients.
Zmanjšanje kliničnih in imunoloških posledic med okužbo s SARS-CoV-2 z ivermektinom
Ta študija podpira uporabo imunomodulatornih zdravil, kot je IVM, za izboljšanje kliničnega stanja bolnikov, okuženih s SARS-CoV-2.

(3)
American Journal of Therapeutics
:  maj/junij 2021
Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19
Meta-analyses based on 18 randomized controlled treatment trials of ivermectin in COVID-19 have found large, statistically significant reductions in mortality, time to clinical recovery, and time to viral clearance. Furthermore, results from numerous controlled prophylaxis trials report significantly reduced risks of contracting COVID-19 with the regular use of ivermectin. Finally, the many examples of ivermectin distribution campaigns leading to rapid population-wide decreases in morbidity and mortality indicate that an oral agent effective in all phases of COVID-19 has been identified.
Pregled novih dokazov, ki dokazujejo učinkovitost ivermektina pri preventivi in zdravljenju COVID-19
Metaanalize, ki temeljijo na 18 naključnih nadzorovanih študijah zdravljenja z ivermektinom pri COVID-19, so pokazale veliko, statistično pomembno zmanjšanje umrljivosti, časa do kliničnega okrevanja in časa do odstranitve virusa. Poleg tega rezultati številnih nadzorovanih preskušanj profilakse poročajo o znatno zmanjšanem tveganju za okužbo s COVID-19 ob redni uporabi ivermektina. Številni primeri kampanj razdeljevanja ivermektina, ki so privedle do hitrega zmanjšanja obolevnosti in umrljivosti v celotni populaciji, kažejo, da je bilo opredeljeno peroralno sredstvo, ki je učinkovito v vseh fazah COVID-19.


(4)
American Journal of Therapeutics
:  julij/august 2021
Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines
Moderate-certainty evidence finds that large reductions in COVID-19 deaths are possible using ivermectin. Using ivermectin early in the clinical course may reduce numbers progressing to severe disease. The apparent safety and low cost suggest that ivermectin is likely to have a significant impact on the SARS-CoV-2 pandemic globally.
Ivermektin za preprečevanje in zdravljenje okužbe s COVID-19: Sistematični pregled, metaanaliza in zaporedna analiza preskušanj za oblikovanje kliničnih smernic
Z dokazi je z zmerno gotovostjo ugotovljeno, da je z uporabo ivermektina mogoče močno zmanjšati število smrtnih primerov zaradi okužbe COVID-19. Uporaba ivermektina v zgodnji fazi kliničnega poteka lahko zmanjša število bolnikov, ki napredujejo do hude bolezni. Zaradi očitne varnosti in nizkih stroškov je verjetno, da bo ivermektin pomembno vplival na pandemijo SARS-CoV-2 po vsem svetu.

--------------------------------------------

Članke sem našel na hitro, takoj. Potem so tu še resnični primeri Indije (Utar Pradeš, 230 milijonov prebivalcev, 0 covida, uporablja se ivermectin / Kerala, 33 milijonov prebivalcev, cepljenje, imajo 67% od vseh COVID bolnikov v Indiji), Mehike, Slovaške, Japonske ...

Člankov in novic z vsega sveta je ogromno in se nabirajo vsakodnevno. Problem je, da mediji ne dajo možnosti nikomur, ki bi motil cepilsko agendo, pa tudi ni nihče plačevan, da bi mogel zbirati in sistemizirati vse to.

Zato ljudje, zbudite se, pokličite ihanovce na odgovornost !!!

Kazensko odgovornost !

Zakaj? Zato, ker so v članku še napisali, zakaj oni MALOMARNO in STROKOVNO KRIMINALNO ivermectina niso pravočasno zagrabili in pričeli uporabljati:

"Prvič zato, ker na temelju zgoraj navedenega v nobenem trenutku ni bilo na voljo dovolj ustreznih strokovnih razlogov, ki bi ivermektin uvrščali med naše prioritetne raziskovalne dejavnosti v razburkanem času epidemičnih valov.

Drugič zato, ker gre za zdravilo, ki naj bi bilo po zgoraj navedenih "referencah" namenjeno tako zaščiti po izpostavitvi okužbi (PEP) kot za zdravljenje "ambulantnih" bolnikov v čim bolj zgodnjem obdobju še blago potekajoče bolezni, kakršnih po doktrini infektologi sploh ne obravnavamo, saj sodijo v domeno družinskih zdravnikov.

In tretjič zato, ker smo med epidemičnimi valovi infektologi komaj zmogli kakovostno in vestno oskrbeti prav vse bolnike z zmerno hudim in hudim, življenje ogrožajočim covidom-19, pri čemer smo se morali celo zateči po pomoč h kolegom različnih drugih specialnosti medicine, za kar smo jim zelo hvaležni.

Slovenski infektologi pa smo, gledano zgodovinsko, od nekdaj poznani po izredni odprtosti za najrazličnejše raziskave, saj je naša raziskovalna dejavnost poleg klinične in pedagoške eden najpomembnejših temeljev našega delovanja. Predlagani raziskavi o ivermektinu od uglednih kolegov, prof. dr. Matjaža Zwittra in družinskega zdravnika Igorja Muževiča, nikoli nismo nasprotovali."

--------------------------------------------

Hinavci, od Hipokrata in ljudi prekleti !!!

Doktorja Zwittra ste skušali s tem zapisom ponižati, se mu maščevati, saj vam je prvi strokovno povedal, kje ste in kdo ste:

Prepovedano zdravilo (10.04.2021)
Zdravilo ivermektin uspešno preprečuje okužbo z virusom sars-cov-2, poročajo zdravniki iz številnih držav. Zakaj ni dovoljeno?

Vrnite svoje halje in doktorate in se pospravite nekam daleč !!! Vi boste Zwittra poniževali :

"Ugledni in priznani zdravniki, kot sta cenjena omenjena kolega, imajo v Sloveniji vse možnosti, da sprožijo postopek in predlagano raziskavo o ivermektinu prijavijo na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS ali eno izmed mednarodnih tovrstnih raziskovalnih agencij, s čemer ob ustrezni odobritvi lahko pridobijo potrebna finančna sredstva za njeno izvedbo. Pomembno pa je, da seveda pred tem pridobijo tudi mnenje Republiške komisije za medicinsko etiko o ustreznosti in etični plati take raziskave. "

Hja, v tej Republiški komisiji za medicinsko etiko pa verjetno sedijo podobni primerki, kajne?

--------------------------------------------

Ne, naše ihanovce skrbijo jetra. Ja, prav ste slišali, skrbijo jih jetra, ampak med tremi argumenti, zakaj ivermectina niso uporabili - jeter niso omenjali.

Poglejmo še enkrat prvi članek:

"Tomažič je opozoril, da v "različne zdravstvene ustanove prihajajo bolniki, ki želijo, da jim preventivno izdamo recept za ivermektin". Zdravniki pa po njegovih zagotovilih tega ne počnejo, saj na možne škodljive učinke opozarjajo tudi nekatere mednarodne zdravstvene organizacije."

Pa to so OČITNA KAZNIVA DEJANJA !!!!

Skratka - poglejte si samo komentarje pod omenjenima člankoma na 24ur.com, odprite fb in tw. Vse je tam in še več tega bo.

Aja, samo še nekaj, zakaj me s spletne strani

KOMISIJE ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

povezava:

"Komisija za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana pri svojem delu sodeluje s Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije in z drugimi stanovskimi združenji."

...pripelje do poslovne strani za otroške kuhinje ?

Nekdo je očitno strokovno in pacientu prijazno uredil spletne strani UKCLJ, kajne?

Pa še tega vam dam, za na konec, ker lepo pove, da je ivermectin še vedno št. 1.--------------------------------------------

Tu bom dodajal še kakšne manjkajoče priloge, odgovore, informacije:

DODATEK 1: 2021-09-22 ob 08:00

Najpomembnejša etapna spletna stran o meta-analizah z ivermectinom, ki še vedno trajajo:

Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 64 studies

"Samo" 86% izboljšave že v profilaksi, ampak to njih ne gane, iščejo dlake v jajcu:DODATEK 2: 2021-09-22 ob 16:31

DODATEK 3: 2021-09-22 ob 23:10


--------------------------------------------sledijo po potrebi, lahko jih tudi predlagate, na moj tw ali fb profil