Članek
Vprašanja/pobude UKOM-u, 2020-06-04
Objavljeno Jun 04, 2020

Spoštovani,

v duhu "izvajanja aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z državljani" Vašemu Uradu in Vladi neposredno postavljam naslednja vprašanja/pobude, pri čemer navajam inštitucije, ki naj bi predvidoma odgovarjale oz. priskrbele odgovore ali ustrezno ukrepale:1. Ministrstvo za pravosodje

Politična stranka Zedinjena Slovenija je z organiziranjem Varde v postopku prekrška zoper 3. člen Zakona o političnih strankah. Postopek je sprožil Inšpektorat za notranje zadeve, v sestavi MNZ. Na njihovo odločbo je bila podana zahteva za sodno varstvo in sedaj se čaka na odločitev sodnika za prekrške.

Vprašanje/pobuda: Kdaj misli sodnik za prekrške odločiti o tem primeru? Zakaj tega postopka ne pelje prednostno, glede na to, kakšne so posledice tega prekrška na širšo javnost?

2. Statistični urad RS

Predprejšnja predstojnica urada Genovefa Ružić in njen naslednik Bojan Nastav za leto 2021 nista pripravljala nobenih načrtov za "klasično izvedbo Popisa 2021", v kateri bi kot kategoriji bili (ponovno) uvrščeni nacionalnost/narodnost in verska opredelitev prebivalcev. Sam menim, da brez teh podatkov država ne more pripraviti ustreznih dolgoročnih ukrepov za ohranitev slovenskega naroda kot nosilca državnosti Republike Slovenije.

Vprašanje/pobuda: Ali namerava novi v.d. Tomaž Smrekar pripravljati opisano ustrezno izvedbo Popisa 2021? To vprašanje lahko počaka do odločitve US glede "ustavnosti" zadnje zamenjave.

3. Vlada RS

Pred kratkim je US zavrglo mojo ustavno pobudo glede 6. člena ZVRK in 12. člena ZRTVS, češ da ne gre za "pomembno pravno vprašanje". Sodnik Klemen Jaklič je glede tega zavrženja spisal odklonilno ločeno mnenje.

https://publishwall.si/blaz.babic/post/544403/ustavno-sodisce-podaljsuje-neustavnost-volitev-in-referendumov

Vprašanje/pobuda: Ali namerava Vlada pripraviti ustrezne spremembe omenjenih členov pred naslednjimi volitvami tako, da bo odpravljena samovolja dominantnih medijev in njihov prekosorazmeren vpliv na oblikovanje volje volilcev (6. člen ZVRK) in da bo odpravljena diskriminacija (ostro ločevanje) med parlamentarnimi in izvenparlamentarnimi strankami v volilni kampanji (12. člen ZRTVS) - da bodo volitve s tem pridobile ključno legitimnost?

4. Vlada RS

V 23. členu ZPolS je še vedno uveljavljena diskriminacija tistih političnih strank, ki so se sicer uvrstile v volilno kampanjo, vendar niso dobile več kot 1% glasov. Te stranke so popolnoma izločene iz financiranja, kljub temu, da so "male stranke", ki so nad 1% celo "pozitivno diskriminirane", češ da jih je potrebno vzpodbujati.

Tako na primer glas volilca Čuševe stranke le-tej mesečno prinaša okoli 60 centov na glas, glas volilca SDS pa stranki mesečno pomeni okoli 20 centov.

Naslednja stranka pod Čuševo, Lista Bojana Požarja, ki je dobila le nekaj tisoč manj glasov, pa zavoljo obstoječe diskriminacije - ne dobi nič!

Vprašanje/pobuda: Ali namerava Vlada odpraviti diskriminacijo vsaj pol leta pred naslednjimi volitvami, da bo tako odpravljena še en velik madež na legitimnosti volitev in demokratičnosti političnega sistema nasploh?


5. Vlada RS

Konoplja je prvovorstna rastlina, tako v kmetijskem, kot tudi v industrijskem in zdravstvenem pogledu. Kot vem, je SDS napovedala ureditev tega področja, ravnokar nas po desni prehiteva Češka:

https://www.facebook.com/groups/praviborcizakonopljo/permalink/2650885681684551/

Vprašanje/pobuda: Ali namerava Vlada že letos urediti in sprostiti gojenje, predelavo in prodajo konoplje, v smislu njenega civilizacijskega pomena za posameznika (če odštejemo paranojo in blatenje, ki je bilo sproženo v prejšnjem stoletju, ko so naftni in farmacevtski lobiji rastlino zdemonizirali)?

-------------------------------------------

Menim, da ja za prvič to kar dovolj vprašanj/pobud, objavljeni so tudi na mojem blogu, kamor bom z veseljem posredoval tudi Vaše odgovore.

Vnaprej hvala za odziv!

Lep pozdrav,

Blaž Babič