Članek
Ne joči Peter, oziroma ali je (korona) omejevanje gibanja v Sloveniji res protiustavno?
Objavljeno Apr 09, 2020

Pred nekaj urami so na Dnevnik.si (levi tajkuni) lansirali mnenje bralca, češ da je Odlok ministra o omejitvi gibanja "neustaven": Ministrov odlok o prepovedi gibanja je protiustaven

Mnenje je napisal nek Peter Lenarčič iz Ljubljane, v štirih kratkih odstavkih je sestavil "formulo" in jo na hitrico zapakiral v nekaterim všečno vsebino, ki jasno "potrjuje vsoto vseh njihovih strahov" (sum of all fears). Morda gre za tega Petra, ki se rad giblje, uživa življenje, kasira in je v poslovnih vrtincih, morda le slabo ugibam.

Najprej poglejmo, kaj je napisal Peter.

V zvezi s policijskim nadzorom gibanja državljanov naj opozorim, da je ministrov odlok o prepovedi gibanja državljanov zunaj domače občine protiustaven.

Ustava v 32. členu določa, da je svobodo gibanja mogoče omejiti samo z zakonom. Odlok ministra ni zakon.

Ustava nadalje v 15. členu določa, da lahko samo zakon določi način uresničevanja z ustavo zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Torej je zakon tisti pravni akt, v katerem sme in mora biti zapisano, kje in kako se državljan sme oziroma ne sme gibati.

Iz obojega sledi, da je 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je minister izdal svoj odlok, protiustaven, saj ministru daje pooblastila, ki jih po ustavi ne more imeti.

Nadalje pa ustava v 16. členu določa, da se smejo z njo zagotovljene pravice omejiti samo za čas trajanja izrednega stanja – tega pa državni zbor ni razglasil, torej je tudi iz tega naslova ministrov odlok ničen, saj izrednega stanja ni in s tem tudi ne pravne podlage za omejevanje svobode gibanja.

------------------------------------------------------------

Naj priznam, da sem v prvem letniku prava tudi sam približno takole bral in kombiniral Ustavo, ampak glede na to, da naš "veleumni" šolski sistem v srednji šoli ne poda dovolj osnov za razumevanje tega temeljnega pravnega akta, še posebej pa zato, ker sem bil letnik 1992, Ustava pa takrat še ni bila stara niti 1 leto, mi ne gre zameriti. Petru pa tudi ne, Sistem še dandanes svojim državljanom ne nudi dovolj izobraževanja o Ustavi - tu na vsej črti pogrnejo tudi vsi mediji, z nacionalko RTV SLO na prvem mestu.

Ne bom porabljal časa za poglobljene analize, za to imamo "ustavne pravnike", ki bi že lahko pojasnili situacijo, da se take misli niti ne bi utrinjale, ampak spet, "ker Janša", imajo številni take reflekse.

Predvsem njim bom navedel nekaj "kontra-argumentov", ki bodo vsi skupaj ostali tukaj zbrani, morda bo članek komu v uteho in v pomoč (vsaj povezave do členov), pričakujem pa seveda večje število diplomskih in še kakšnih drugih nalog na to temo v prihodnje.

DEJSTVA IN ARGUMENTI v prid treznosti in umirjenosti

1. ODLOKA o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ni "sprejel Minister", ampak Vlada, v njenem imenu ga je podpisal (Ivan) Janez Janša, dne 29. marca 2020, z začetkom veljavnosti 30. marec 2020.

V njem se  (1. člen) "zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi", torej veljavnost ni časovno omejena, je pa v 7. členu navedeno, da "prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."2. Gornji ODLOK razveljavlja in nadomešča prejšnji Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki je veljal od 20. marca 2020 od 00.00 ure, pa do veljavnosti Odloka iz prejšnje točke, torej vključno 29. marca 2020.

3. Glede na to, da se v ODLOKU sklicujejo na 2. člen in 20. člen Zakona o Vladi in 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih naj še enkrat navedem povezave. Opravljeno. Zdaj pa še citati:

(1. odstavek 2. člena Zakona o Vladi) Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.

(22. člena Zakona o Vladi) Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

(39. člen Zakona o nalezljivih boleznih)
Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe:

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
2.
prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3.
prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4.
omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.ZDAJ PA SLEDIJO BOLJ VSEBINSKI POMISLEKI:

4. Še do danes nihče natančno ne ve, kako se virus COVID-19 širi.

5. Vpliv na gospodarstvo bo občuten, na drugi strani imamo vprašanje števila umrlih.

6. Gre za najbolj medijski in globalni zdravstveni dogodek v zgodovini človeštva.

7. Če bi hoteli "ravnati pravno", bi bila edina alternativa sedanjemu reševanju situacije razglasitev izrednih razmer.

8. V Ustavi imamo le eno alternativo "zakonom", kot "edinemu načinu omejevanja pravice do svobode gibanja", in sicer gre za primer iz 108. člena Ustave RS (uredbe z zakonsko močjo):

Kadar se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo.
Z uredbo z zakonsko močjo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine, kakor to določa 16. člen te ustave.
Predsednik republike mora uredbe z zakonsko močjo predložiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

----------------------------------------------

Bi torej hoteli razglasitev izrednih razmer? Ker bi bilo potem bolj akcijsko, napeto in sploh, kot v filmih?

----------------------------------------------

Zdaj pa počasi zaključek:

Od 3. marca 2020 so se izvajali prenosi poslov, prva seja Janševe vlade je bila 13. marca 2020, do takrat je uradno vlogo predsednika Vlade RS še igral Šarec.

Kriza v Italiji je bila v katastrofalnem zamahu.

Zakon o nalezljivih boleznih je bil sprejet leta 2006, ko še ni bil spremenjen 90. člen Ustave RS, ki šele od leta 2013 pravi, da "Referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč".

Veste kaj pomeni, če je referendum dovoljeno razpisati o zakonu?

1. Vlada pripravi zakon.
2. Vlada vloži zakon v DZ.
3. DZ razpravlja o zakonu in ga sprejme.
4. V 7-ih dneh po sprejemu zakona lahko pobudnik referenduma prinese 2.500 podpisov v DZ in terja začetek zbiranja 40.000 podpisov.
5. Približno (!) 35 dni se zbirajo podpisi na Upravnih enotah. (sicer še vedno zastarela, neustavna ureditev).
6. Če so podpisi zbrani se čaka še dober mesec do referenduma, pred tem referendumska kampanja.
7. Referendum in razglasitev rezultatov, če zakona volilci ne zavrnejo, prične veljati.

Minila sta recimo 2 meseca in pol, recimo 75 dni.

Zakaj torej od leta 2006 vse do danes nihče, tudi Peter ne, ni uspel ugotoviti, da je kaj narobe z zakonom o nalezljivih boleznih?

Peter sicer ne predlaga nobene rešitve, ampak edina logična rešitev po njegovo bi bila razglasitev izrednega stanja in potem bi bil Pahor tisti, ki bi podpisoval to, kar sedaj podpisuje Janša v imenu celotne Vlade.

Veste kako bom rekel? Z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi je narobe vse, tudi z 90. členom Ustave zelo veliko, ampak v času, ko traja "neznana bolezen" (glede trajanja in načina širitve), se jaz pač ne mislim ukvarjati z vprašanji "ustavnosti" zakona iz leta 2006.

Dodatno, ta Vlada vzbuja zaupanje in njihovo delovanje - zaenkrat - deluje prepričljivo, samoomejujoče, predvsem pa se zavedajo, da bi jih mediji globoke države raztrgali, če bi naredili karkoli napak.

Kdor misli kot Peter, če je komu Policija zaradi omenjenega Odloka stopila na žulj in mu izrekla kazen v višini sicer nemalih 450 evrov, ima še vedno pravico uveljavljanja zahteve za sodno varstvo. Roki sedaj ne tečejo, tako da po koncu korona-ukrepov in koncu "zaprtja sodišč", bo imel čisto vsak še 7 dni za vložitev vloge k sodniku za prekrške, ki jo mora poslati sicer na izvorni prekrškovni organ.

Več v brošuri.

In če sodnik ne bo prizanesljiv, bo imel še na razpolago Ustavno sodišče in potem Evropsko sodišče za človekove pravice. Tam bo lahko po mili volji razlagal, kako Odlok ministra ni bil ustaven, ker da so tudi na Kosovu tako ugotovili. Pa bodo sodniki takrat povedali - kot pravi generali, za nazaj - ali so bili na Kosovu bolj pametni, kot pri nas, ker da so se do pičice držali nekega koncepta ustavnosti. Pri čemer so spregledali eno temeljnih načel - načelo sorazmernosti.

Čeprav za ESČP prav od danes nisem več 100% prepričan, da bo takrat še delovalo, pa ne zaradi korona-virusa, ampak zaradi Soros-virusa. Ampak to je že druga zgodba.

Veliki intervju Boštjan M Zupančič, bivši sodnik ESČPSkratka, brez panike, je rekel Švejk.

-----------------------------------------------------------

Dopolnitev z dne 9.4.2020, ob 13:00

Izredne razmere, dr. Marko Novak, profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze, z dne 6.4.2020