Članek
Ustavno sodišče omogoča Vladi koruptivne poteze glede Dragega tira
Objavljeno Aug 30, 2018

Vlada  sprejela  Akt  o  ustanovitvi  družbe  2TDK,  dopolnjen  poslovni  načrt  2TDK  in odločitev o dokapitalizaciji 2TDK

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe 2TDK na današnji seji sprejela Akt  o ustanovitvi družbe 2TDK, ki je bil usklajen z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT). Akt se je spremenil oziroma dopolnil le v delih, ki zahtevajo zakonsko uskladitev.

S  kapitalsko  naložbo v 2TDK upravlja vlada, ki je zato pristojna za imenovanje nadzornega sveta. Da bo lahko vlada učinkovito in kakovostno spremljala kapitalsko naložbo v 2TDK, bo akt omogočal  Ministrstvu  za  infrastrukturo  in  Ministrstvu  za  finance  udeležbo  na  sejah nadzornega sveta in seznanitev z gradivom za seje nadzornega sveta. Akt o ustanovitvi sicer obsega določbe, ki določajo dejavnost družbe, osnovni kapital, naknadna vplačila, upravljanje družbe in njene organe, finančno poslovanje družbe ter sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Vlada je sprejela tudi dopolnjen poslovni načrt družbe, ki se je prav tako uskladil z določbami ZIUGDT,  po  katerem  je  2TDK  postal  investitor  drugega  tira.  K  dopolnjenemu  poslovnemu načrtu je dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

Pravtako v skladu z ZIUGDT bo RS v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov, kar pomeni, da bo skupna višina osnovnega kapitala družbe po izvedeni dokapitalizaciji znašala 21 milijonov evrov. RS bo do konca leta 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.

Vir: MzI

-------------------------------------------

Torej lahko ugotovimo, da:

- kljub temu, da občine ne smejo nastopati v referendumskih kampanjah (pa je pri referendumu o ZIUGDT kljub temu nastopila Občina Koper, skupaj s Krajevno skupnostjo Črni kal);
- kljub temu, da javna podjetja nimajo kaj nastopat v referendumski kampanji (pa je pri referendumu o ZIUGDT nastopilo celo državno podjetje, ki je sedaj investitor Dragega tira);
- kljub temu, da je bilo Ustavno sodišče jasno opozorjeno na dosedanjo koruptivnost državnega aparata in navzkrižje interesov;

sedaj US in Vlada v sostorilstvu v temeljih kršita slovenski pravni red, saj dovoljujeta nadaljevanje projekta na podlagi zakona, ki je bil sprejet na protiustaven, protizakonit in nedemokratičen način.

vir: zadnja stran od 20-ih

Kot lahko tudi sami vidite, Vlada dobesedno skriva podatke o 2TDK, čeprav je to menda ena večjih postavk na tej 186. seji...

-------------------------------------------------