Članek
Evropsko sodišče odslovilo Andreja Šiška
Objavljeno Dec 16, 2016

Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrglo pritožbo gibanja Zedinjena Slovenija zoper odločitev slovenskega ustavnega sodišča, ki je zavrnilo pobudo stranke za začetek postopka ocene ustavnosti dveh zakonov: zakona o volilni in referendumski kampanji ter zakona o RTV Slovenija.

V pobudi pred ustavnim sodiščem je gibanje Zedinjena Slovenija, predsednik tega je Andrej Šiško, trdila, da dela omenjenih zakonov - gre za 6. člen zakona o volilni in referendumski kampanji ter 12. člen zakona o RTV Slovenija - ne zagotavljata enakopravne obravnave neparlamentarnim strankam v razmerju do parlamentarnih. S tem so bile gibanju oziroma njegovim članom kršene človekove pravice, so zatrjevali v pritožbi, ki jo je v imenu gibanja vložil Šiško.

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v dopisu Zedinjeni Sloveniji zapisalo, da pritožbe ni vložila upravičena oseba, zato je ni mogoče obravnavati. Dokazilo o tem, da je Zedinjeno Slovenijo upravičen zastopati Šiško, pred tem za ustavno sodišče ni bilo sporno.

Ustavno sodišče se je pri obravnavi pritožbe osredotočilo na drugo vprašanje in v sklepu o zavrnitvi pritožbe iz maja letos zapisalo, da od pobude ni mogoče pričakovati rešitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja. Ustavno sodišče sicer pobudo zavrne, če od odločitve ni mogoče pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja, določa zakon o ustavnem sodišču.


Več v članku Siol.net